ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vodič má viac zodpovednosti, než si myslia

Každý, ako náhle sa ocitne na verejnej komunikácii, sa automaticky stáva účastníkom cestnej premávky, z ktorej mu plynie viacero povinností a tiež zodpovednosť. Vodiči predovšetkým zodpovedajú za technický stav svojho vozidla a zodpovedajú za svoje správanie na cestách. Nezodpovední vodiči sa na cesty vydávajú spravidla s nefunkčnými svetlometmi alebo koncovými svetlami, opotrebovanými pneumatikami, tlmičmi, brzdovými kotúčmi alebo doštičkami, prípadne s vozidlami, na ktorých boli vykonané výrobcom neschválené, necertifikované a teda aj nezákonné úpravy meniace technické parametre tohto vozidla (najčastejšie to súvisí s úpravami na podvozku, motore alebo karosérii vozidla). Svojim správaním, agresívnou jazdou, jazdou v opitosti, jazdou bez vodičského oprávnenia, unáhlenými alebo nečakanými reakciami počas jazdy potom plne zodpovedajú za následky takéhoto správania. Čo, priznajme si, môže skončiť prinajmenšom pokrčeným plechom, v horšom prípade to má fatálnejšie následky.

Automobil je nástroj so silným deštrukčným potenciálom. Z princípu fyzikálnych vlastností má ohromnú kinetickú a zotrvačnú energiu. Sily potrebné k prudkému zastaveniu, vybočeniu zo smeru jazdy alebo inému manévru sú veľké a často ich nie je možné dosiahnuť v priebehu niekoľkých pár sekúnd alebo na vzdialenosti niekoľkých pár metrov. S rastúcou rýchlosťou a spomalenou reakciou sa všetko dramaticky násobí. Navyše hmotnosť auta v porovnaní s hmotnosťou človeka je aj viac ako dvadsaťnásobná. Preto akýkoľvek stret auta s človekom je vždy veľmi rizikový.

Vidieť a byť videný

Fráza, ktorá má hlboký význam. Vodič, ktorý včas nevidí prekážku, do poslednej chvíle nevie, že sa má pripraviť na nečakanú reakciu. V čase zaregistrovania napr. prekážky na ceste, trvá v rádoch milisekúnd, než vôbec vyhodnotí situáciu, ďalšie milisekundy trvá, než adekvátne zareaguje, napr. zošliapne brzdový pedál. Ďalšie sekundy plynú v podobe brzdných účinkov daného vozidla. V tomto prípade všetko súvisí s časom, rýchlosťou, viditeľnosťou, prípadne pozornosťou vodiča. Prekážkou na ceste môže byť napr. iné vozidlo, chodec, cyklista, zver, alebo čokoľvek iné, nepredvídateľné (spadnutý kameň, strom, hlboký výmoľ, hlboká kaluž, poľadovica, a pod.). Aj preto pre ostatných účastníkov cestnej premávky platí, že musia byť viditeľní a aktívne alebo pasívne (chodci) osvetlení. Jediné, po kom nikto túto povinnosť chcieť nemôže, je zver a známe prejavy počasia.

Dosvit svetlometov pri správne nastavených svetlometoch

potkavaci-dalkova-svetla.jpg

Nevinní vodiči

Nezodpovednosť nebýva len na strane vodičov. Aj cyklisti a chodci zavinia celý rad nehôd. Najtragickejšou príčinou nehôd býva neopatrné alebo náhle vstúpenie / vybočenie do vozovky z chodníka alebo krajnice. Ďalšia z príčin je nesprávne vyhodnotenie dopravnej situácie a tiež zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla. Špecifikom nehôd zavinených chodcami a cyklistami je pomerne vysoký počet nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu. Rovnako ako mnohokrát nepredvídajú vodiči, nepredvídajú ani chodci, ani cyklisti. Nie vždy je vina tragickej nehody na vodičovi.

Ako sa stať bezpečným vodičom?

 • Pravidelne kontrolujte technický stav svojho vozidla, vizuálne pred každou jazdou, profesionálne podľa pravidelných servisných intervalov, technických kontrol a v prípade neštandardného správania vášho vozidla.
 • Dodržujte pravidlá cestnej premávky, maximálnu povolenú rýchlosť, sledujte a rešpektuje dopravné značenie, vnímajte situáciu okolo seba. Nesprávajte sa agresívne, rešpektujte ostatných účastníkov cestnej premávky a vyhnite sa neočakávaným a nebezpečným manévrom.
 • Predvídajte a jazdite podľa svojich schopností a možností. Na mokrej, zasneženej alebo namrznutej vozovke a v prípade hustého sneženia, dažďa a hmly sa nebojte spomaliť aj pod rýchlosť 50 km/h.
 • Sledujte premávku okolo seba, agresívneho vodiča spoznáte takmer s istotou v spätnom zrkadle. Môžete mu spomaliť a uvoľniť cestu, aj tu platí pravidlo, múdrejší ustúpi.
 • Ak máte pocit, že nevidíte dostatočne včas dopravné značky, že nestíhate reagovať na situáciu počas jazdy, či situáciu okolo vozovky, vždy spomaľte!
 • Nepremáhajte sa. Ak máte naplánovanú dlhú cestu, striedajte sa za volantom alebo pravidelne relaxujte, aspoň raz za dve hodiny na desať minút. Nepreceňujte svoje sily a schopnosti na ceste. Fyzikálne zákony sú neúprosné! Sekundy získané riskantnou jazdou sa v okamihu môžu zmeniť v hodiny čakania pri dopravnej nehode, doživotné postihnutie a aj smrť. Ponáhľajte sa pomaly.
 • Ak nie ste zvyknutí jazdiť v noci a čaká vás nočné cestovanie, nebojte sa zastaviť a oddýchnuť si aj niekoľkokrát za cestu.
 • Varovnými príznakom únavy je okrem typického vychýlenia sa z vozovky (spravidla na rovných úsekoch) alebo náhlych trhaných pohybov volantom (napr. pri prejazde zákrutami) aj "pocit pohodovej jazdy", ktorý vás na rovných úsekoch bez prevádzky doslova ukolíše a uspí. Rovnako varovná je spomalená reakcia pri prepínaní diaľkových svetiel na tlmené ako reakcia na protiidúce vozidlo (nevýhoda pri automaticky prepínaných svetlometoch) alebo dlhšie sledovanie objektov v cestnej premávke, kedy sa mozog cez únavu venuje každej informácii o type prekážky dlhšie a dlhšie. Zastavte a oddýchnite si alebo spomaľte minimálne o 20 km/hod.
 • Vždy so sebou vozte náhradný pár vhodných autožiaroviek. Automobil len s jedným funkčným svetlometom môže v tme pôsobiť ako motocykel. (Toto pravidlo neplatí pri vozidlách s xenónovými výbojkami.)
 • Vo večerných alebo nočných hodinách budete totiž oveľa horšie zháňať náhradné žiarovky. Nezabúdajte na výstražný trojuholník a výstražnú vestu!
 • Svietiť za jazdy je povinné. Svetlomety sa však nespúšťajú automaticky u všetkých vozidiel, preto je vždy pred jazdou dobré prekontrolovať, či máte svetlá naozaj zapnuté. Väčšine vozidiel s automatickým denným svietením navyše svietia svetlá len vpredu, vzadu nie je vozidlo osvetlené. Vozidlo sa tak zo zadného pohľadu napr. v hustom daždi stáva doslova neviditeľným! (Nevýhoda automatického celodenného svietenia.)
 • Zbytočne neoslňujte ostatných vodičov používaním hmlových svetiel.
 • Užívajte hmlové svetlá vždy, keď je to nutné. Teda za hmly, hustého dažďa alebo pri silnom snežení. V prípade, že tieto podmienky pominú, nezabudnite hmlové svetlá vypnúť. Svetlo z týchto svetlometov je za normálnej viditeľnosti príliš ostré a môže spôsobiť nepríjemné oslnenie. Nezneužívajte hmlové svetlá pre zabezpečenie silnejšieho svetelného toku na povrch vozovky. Namiesto nesprávneho použitia hmlových svetiel za dobrej viditeľnosti radšej spomaľte.